Zwerferf ‘t Sprakel / 2009-2014

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Zwerferf ‘t Sprakel / 2009-2014

Erve Sprakel, Ha buurman!
Op deze nieuwe plek ligt een oud erf. Oude erven in Twente zwerven. De oude boerderij vervalt of voldoet niet meer en wordt op korte afstand herbouwd. Het oude erf Sparkel dat nu is opgegraven lag deels onder een nieuwere herbouw. Met de archeologische resten is een spoor van wegstenen geplaatst tussen de oude locatie en de nieuwe. In de stenen zijn woorden gekapt die horen bij de lokale geschiedenis van het erf. Op de nieuwe locatie is de vloer van de oudste deel weer gelegd, de grote zwerfkeien liggen op eenzelfde plek als ze in het oude fundament hadden. De oude put is terug, op dezelfde plek in de plattegrond, maar in een andere vorm, nu als baken boven de grond. Op de deel een nieuwe grote tafel met daarin de tekst Ha Buurman. Een ontmoetingsplek met de tijd voor oude en nieuwe bewoners van het gebied.

Eerste ontwerp 2009, herontwerp voorjaar 2013, ism Piet Ziel en Henk Visscher.
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Eerste werkboek/schetsontwerp ism Piet Ziel, mede op basis van voorlopig ontwerp van Henk Visscher Download het ontwerpboek: Zwerferf-‘t Sprakel (2,4Mb)