KOM / 1997

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

KOM / 1997

De stad Almelo is drastisch veranderd in de afgelopen dertig jaar. Na een -rampzalige- doorbraak in de zestiger jaren dwars door het centrum en het totaal verdwijnen van alle textielfabrieken binnen de stad werd in de 80er jaren een nieuw hart gebouwd. In het werk KOM wordt de stad die op het laagst gelegen punt van Twente ligt (waarin water zich verzamelt) gepresenteerd als een verzameling van gebouwen en van mensen. Zijn gebouwen vertalingen van de functies die ze her-bergen? Een vraag met op de achtergrond de vraag of Almelo wel een STAD is. Immers voor er sprake is van een stad moet er een breed scala aan functies in ondergebracht zijn. De bouwwerken zijn het skelet van de stad.
Dan de bewoners en de bezoekers. Ze spreken mee in de digitale weergaven van de stad, maar ze kunnen ook deze digitale weergave bereizen en eigen commentaar toevoegen. Ze kunnen hun eigen documentaire over de VERANDERING maken die nog zoveel te wensen over laat.

Tijdelijke installatie in Centrale bibliotheek, Almelo