PALIMPSEST / 2000

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Palimpsest / 2003

Op dit hoekpunt toen in het landschap ligt nu, 2020, een snelweg. Onder de kei ligt een gewelfde zandbedding, duintjes. In een duinpan is een duizenden jaren oud jachtkamp gevonden. De polder is geen tabula rasa, maar een palimpsest. Dit werk is ontstaan tijdens een studie in opdracht van de toenmalige stichting Bruggelings met als titel: Metaforen van Tijd en Ruimte. Het leidde tot de stelling dat het de moeite waard zou zijn in het landschap zelf een model te realiseren waar ‘horizontale’ en ‘verticale’ beleving met elkaar in optimaal verband gebracht zouden worden. Horizontaal de beleving van ruimte, verticaal die van reflectie, eigenlijk ook te zien als twee perspectieven.

iov Stichting Bruggelings, publicatie Metaforen van ruimte en tijd.

over palimpsest door Petran Kockelkoren in Mediated Vision