Bibliotheca Hermetica / 1991

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Bibliotheca Hermetica / 1991

Twee boekenkasten waarin gesteenten bewaard worden die de vorm en het formaat hebben van grote ‘middeleeuwse’ boeken, en een met de hand geschreven boek. Hiermee wordt een beeld gegeven van een relatie tussen mens en landschap in Limburg door een aantal eeuwen heen.
In de oostelijke kast, staan natuurlijke gesteenten zoals die voorkomen in Limburg. In de andere kast staan culturele ‘gesteenten’ zoals die geproduceerd zijn uit Limburgse grondstoffen. Het boek op de tafel is op klassieke wijze gebonden en bevat teksten (legendes, wetenschappelijke informatie. interviews) en tekeningen die gaan over de materie-’boeken’ in de kasten.
De bibliotheek is oorspronkelijk voor buiten ontworpen, en later aangepast voor binnen: eerst voor het Rijksgeologisch museum te Heerlen, nu permanent in het Natuurhistorisch museum te Maastricht.

opdracht: geïnitieerd door de Van Eyck Academie, Maastricht. Curator Cor Blok. Met dank aan Sjeuf Felder (geoloog), Theo Wintels (kalligraaf) en Bart Graatsma (bioloog).