ZoZo I – GRENSWERELD / 2015

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

ZoZo I – GRENSWERELD / 2015

Jeroen van Westen en Anne Ausloos

Waar ligt de grens tussen zoet en zout, en is die grens herkenbaar? Eind 2013 startte ons gezamenlijke reis. In onze samenwerking zijn we op zoek naar een wisselwerking tussen aandacht voor het detail en de betekenis daarvan voor het grotere geheel, en omgekeerd.

We zijn begonnen met het ruiken, proeven, voelen vna de zeeuwse aarde en het water op Schouwen. Uiteindelijk maakten we een opstelling waarmee we verschillende bodemstalen van zoet tot zout, over de periode van een jaar konden volgen. de grens tussen zoet en zout werd niet ‘zichtbaar’. Het veranderingsproces observerend, opende zich een voor ons nieuwe wereld. Zorgvuldig gekozen ‘momenten’ uit dat proces zijn ‘bewerkt’ en gebruikt om de installatie Grenswereld te maken waarbij het voor bezoekers van de Bewaerschole mogelijk werd die wereld tussen zoet en zout binnen te stappen: licht, kleur, geluid, beeld. Meer hierover is ook te vinden in ZOZO-Magazine I en ZOZO-Magazine II.

Balanceren tussen Zoet en ZoutZie ook: ZoZo-Balanceren tussen ZOet en ZOut,GRENSWERELD (installatie ZOZO I ); Iconen, Schalen, Dichtbij (video 5′:00″), Delingsdijk (video 2′:17″), GRONDHOUDING (installatie ZOZO II), Horizont, Legenda, Vuurzee, Schouwen, Diepgang, Sluitstuk, OMLOOP, ZEETUIN , WATERLANDERS (installatie ZOZO III ), Modderbeelden, en Waterhuisje (video Waterlanders 1′:59″).