Huiskamertafels / 1998

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Huiskamertafels / 1998

Vier huiskamers + tafels op stahoogte zonder stoelen staan verspreid door het gebied. Onder de Hemel de Polder was een beeldend kunstproject in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Belangrijk uitgangspunt was de stadsbewoners en bezoekers van de polders meer bewust te maken van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. In een convenant met de provincie spraken de inwoners van de polders af dat ze het landschap ten dele zouden openstellen voor recreatief medegebruik.

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland en Kunstgebouw ism Gorinchem Cultuurstad van Zuid-Holland. Kunstenaars: Gerco de Ruijter, Theo Baart, Rudy Luijters, KKEP en Jeroen van Westen.