Nieuwe Marke / 2004

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Nieuwe Marke / 2004


Ism Peter de Ruyter, Hilke Floris (landschapsarchitecten bAH); Jan Winsemius (stedenbouwkundig/juridisch adviseur Bureau Middelkoop)

De economische grondslag onder het landschap van de Rijssener vallei valt weg zoals onder alle hoge zandgronden. Bestemmingsplannen zijn alleen controlerende planologie. Het Landschapsontwikkelingsplan is geen daadkrachtig ontwikkelend instrument. Zijn er mogelijkheden denkbaar die het inwoners mogelijk maakt het landschap er inhoudelijk boven op te helpen? De oude Marke vorm waarin rechten en plichten in evenwicht waren om met elkaar een (grote) landschappelijke eenheid te beheren is de inspiratievorm voor een nieuwe benadering.

iov.:DLG regio Oost, KCO, SKOR

werkboek Nieuwe Marke

artikel door Robert Ellekamp: Nieuwe Marke vervangt bestemmingsplan in de Nieuwe Groene Carriere