Waterslagen-N201 / 2006

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Waterslagen-N201 / 2006

Henk Volkers – Jeroen van Westen

Waterhoek – Waterwacht – Waterland – Slagwater – Overland – Overhoek – Overwater – Waterwijk – Waterslag -Weghoek

de opdracht(en): realiseer de natuurdoelstelling voor overhoek Bovenkerkerpolder; realiseer noodzakelijke waterberging. Bewaak en verbeter waterkwaliteit; hou rekening met recreatief medegebruik vanuit project Amstelgroen. Dit is het soort opdracht waarvan de opdrachtgever zich nauwelijks lijkt te realiseren dat het een complete omkering van denken vereist tov de ontstaansgeschiedenis van het landschap. In een zorgvuldig ontwerpproces is er veel gebeurd, maar niet genoeg om het ook werkelijkheid te laten worden. Jammer voor ieder die er aan mee werkte: Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap, gemeentes Amstelveen en Uithoorn, agrarische natuurvereniging, dorpsraad Nes, Groenraad, Samenwerkingsverband Landschap Noord-Holland, Projectgroep Amstelgroen.

werkboek Waterslagen