allemansgoed Terheijl / 2020

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

allemansgoed Terheijl / 2020

aT: Atelier Veldwerk – KCCM – Jeroen van Westen

Al sinds de Middeleeuwen wordt Terheijl een landgoed genoemd, maar er zijn hoegenaamd gen landschappelijke karakteristieken die het herkenbaar maken als een landgoed. Een tijdelijk werkverband van kunstenaars, gestart in 2017, ziet het gebied als een allemansgoed, door samenwerking werken aan toegankelijkheid, met leestekens die een herkenbare nieuwe structuur bewerkstelligen. De bodemkaart toont een bijzondere variatie in het gebied die niet `zo makkelijk leesbaar is als je door Terheijl dwaalt. Deze bodemkaart is letterlijk de grondslag geworden: potklei werden bakstenen, grovere smeltwaterzanden beton, stuifzanden glas. Zie korte video (2′:49″) over glasproductie voor veldpalen. Het landschap werd mede-auteur in het leesbaar maken van ‘zichzelf’. Met het bevorderen van her-introduceren van de voor potklei zo specifieke Tweestijlige meidoorn is er een kiem gelegd om ook de flora en fauna te leren herkennen als uitdrukking van de bodemeigenschappen.

iov gemeentes Noordenveld, Westerkwartier en d e Provincie Drenthe. Met dank aan Wout Hoogendijk en vele anderen, zie mini veldgids:

Mini veldgids allemansgoed Terheijl