Binnen-Buiten-Gld

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Binnen-Buiten / 2011

ism Theo Reitsema

Opdrachtgever: “Bij de karaktervolle plek gaat het om het creatief inrichten van een plek in Gelderland. De plek krijgt betekenis, vertelt haar verhaal en toont haar identiteit.”
Een plek ervaren is niet mogelijk zonder de wijsgerige vragen naar ons bestaan: wie, waar, waarom? Waar de architectuur dit doet door ruimte te scheppen in letterlijke zin, daar zoekt de kunst naar vragen en betekenissen die in overdrachtelijke zin ruimte scheppen.
Wij willen helpen die voorwaarde te scheppen in het landschap in de vorm van op de zintuigen toegesneden ‘paviljoens’, uiteraard met aandacht voor alle andere zintuigen. We werken vanuit het landschap, daar vinden we materialen en vormen, kleur en textuur, daar ontmoeten we mensen en verhalen die het ontwerp inspireren, en het uiteindelijke werk ‘laden’ door het te gebruiken.


iov: Provincie Gelderland. Karaktervolle plekken in Gelderland. Besloten dubbele offerte + ontwerp(en): – niet gehonoreerd