Vechtpark (centrum)

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Vechtpark (centrum)

Geen Vechtpark zonder cultuur; de kunstenaar ontwerpt mee, samen met experts en bewoners. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een aantal kunstwerken die zowel tot de kunst als de civieltechniek behoren. Hieronder vanierdere bijdrage in het Centrumgebied een korte uitspraak van de kunstenaar, de naam van de kunstenaar en de ‘titel’ van het werk

“Ontwerpen vanuit het gebied dat je eerst leert kennen via een ongerichte blik” (AtelierVeldwerk) Staalkaarten / kijkscherm / inrichtingselementen

“Het winterbed van de Vecht wordt het zomerbed van Hardenberg” (Jeroen Hoogstraten) Overlaat Heemsermarspark.

“Waar snelheden elkaar ontmoeten is het goed vogels kijken vanuit de auto.” (Observatorium) Transferium

“Wachten op het water” (Schrijverscollectief Hardenberg) Coupure Heemsermarspark/Marslanden: ECHO VAN VERBINDING

“De smaak van water, de Vecht als energielijn” (Atelier de Lyon) Voorstraatbrug

“De Vecht is de toegang tot de stad, de stad heeft toegang tot de Vecht.” (Martijn Schoots) Poortlijn Vechtpark/Hardenberg