Elsenerbeek (recreatieve knoop)

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Elsenerbeek (recreatieve knoop) / 2011

Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek. Waar de Elsenerbeek de in/uitgang van Rijssen naar de Rijssenervallei kruist is ruimte gemaakt voor een echte ontmoeting met de beek. Op deze plek is een portret van het landschap van de rijssenervallei gemaakt waar stuwwallen, kwelwater en puinwaaier mens en natuur welkom heten.

ism Joost van Hezewijk en Peter de Ruyter, iov DLG, Vechtstromen en Gemeente RijssenHolten (Verbeelding van de Regge).