Elsenerbeek

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Elsenerbeek

In het ontwerp van de Elsenerbeek wordt de cultuur duidelijk actief ingeschakeld als mede vormgevende kracht aan de nieuwe beek. Het is niet voldoende om een mooie beek aan te leggen maar er moet concreet nagedacht worden over het landschap waar de beek door stroomt (zie ook Verbeelding van de Regge / 2003-2008). De economische omslag in het landelijk gebied op de hoge zandgronden is te dramatisch om te mogen veronderstellen dat landschap vanzelf haar huidige kwaliteiten zal behouden.
De beek als geheel is voor twee derde aangelegd, het brongebied wacht nog op uitvoering. Op verschillende plekken langs en in de beek zijn beeldende voorstellen gerealiseerd, die de natuurlijke potenties van het gebied tonen en wijzen op culturele verantwoordelijkheden naar verleden en toekomst. Zie ook Groene Knoop, Kwelwatertafel, Recreatieve Knoop, en Draaideur.

ism Joost van Hezewijk en Peter de Ruyter, iov DLG/Vechtstromen/Gemeente Rijssen-Holten (Verbeelding van de Regge)