Fossiele waarneming

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Fossiele waarneming / 2010

IJsselklei staat tussen zintuig en wat wordt waargenomen. Gestookt in een veldoven. De versteende waarneming een instrument om te herinneren, om te toetsen aan het heden, om te bewaren voor de toekomst.

foto’s (A0-posters) Eloi Koster