Gemaal

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Gemaal / 2017-

ism Henk Volkers

In opdracht van een waterschap maakten we een ontwerp voor een gemaal ter vervanging van een oud gemaal dat de te verwachten toename van zgn hoosbuien niet goed aankan. Het ontwerp is gemaakt in nauwe samenwerking met partijen als SBB, gemeenteambtenaren, onderwijs en communicatiespecialisten, ingenieurs en de afdeling onderhoud en beheer. Speciale aandacht is uitgegaan naar hoe dijk en gemaal zo te (her)schikken dat het gemaal vanzelfsprekend haar rol toont in het landschap. De architectuur is bijzonder open, de techniek tonend. In het algemeen zijn gemalen ‘gevaarlijk, en staan er hoge hekken omheen. In dit ontwerp staan alle bewegende delen binnen de architectuur van het gemaal en zijn extra hekken niet nodig. Staand op de dijk is het gemaal een open klaslokaal, maar ook gewoon een heerlijke plek om te zitten, uitkijkend over de rivier, of, over het gemaal naar de stad.

Vervanging van het gemaal bleek duurder dan verwacht. het bestuur heeft besloten met minimale investering het bestaande gemaal functioneel te houden en langer door te sparen om dit ontwerp uit te kunnen voeren.