Herkenning-Erf 201

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Herkenning-Erf 201 / 2013

ism Henk Volkers

In opdracht van de Gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel. Besloten prijsvraag onder de titel Kampen De Kloof.

In HerKenning Erf 201 wordt gewezen op de landschappelijk winst (herkenbaarheid) van Kampen Zuid bij de komst van de Bypass. Zie de Kloof als een nieuw Kamper Stadserf. De versnippering tussen op- en afritten en spoordijk wordt geheeld door die hoogteverschillen op te vatten als stroomruggen en vervolgens extra stroomruggen toe te voegen in de restruimten. Door de seizoenen heen stroomt in het voorjaar een blauwe stroom van bolgewassen tussen de heuvels, en ’s zomers wuiven bijzondere grassen uit het hele Hanzegebied op de heuvels. ’s Winters liggen ze er als een helder vloeiende sculptuur. Een prachtige, zeer herkenbare entree voor Kampen Zuid. Zie voor het hele voorstel HerKenning Erf 201

Geen van de ingediende voorstellen is uitgevoerd