Holt-en-berg

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Holt-en-berg / 2010-2013

Team GTnpSH: Jeroen van Westen, Theo Reitsema, Ed Joosting Bunk en Sandra Schuit.

Een in twee fases uitgewerkt plan voor een groen transferium waarbij Holten en Holterberg met elkaar verbonden worden, en het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug al vanaf de A1 onder de aandacht wordt gebracht. Fase 1 is ontwikkeld binnen het Vliegwielproject A1 Zone van de Provincie Overijjsel (coordinatie Kunstenlab Deventer). De gemeente Rijssen-Holten gaf opdracht voor de tweede fase. Juni 2013 werd duidelijk dat de nadere uitwerking door diverse technische bureaus van de verkeerskundige structuur zo ver afwijkt van wat het oorspronkelijke team heeft voorgesteld, dat dit team zich, met spijt, distantieert van P=N Holt&Berg.

samenvatting groen transferium Holt-en-Berg

haalbaarheidsonderzoek Holt-en-Berg

kaart Holt-en-Berg