Vechtpark (intro)

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Vechtpark (intro) / 2010-e.v.

Het Vechtpark is ontstaan vanuit het programma Ruimte voor de (Overijsselse) Vecht. Hardenberg heeft de kans gegrepen om bewoners en natuur meer kansen te bieden te leven met de rivier. Het Vechtpark is vorm gegeven door de terugkeer naar een halfnatuurlijke rivier. Halfnatuurlijk is ook halfcultureel: de kunst werd uitgenodigd mee te denken en mee te ontwerpen.
De gemeente heeft Jeroen van Westen als intendant aangesteld om de kansen voor beeldende kunst te benoemen en samen met de klankbordgroep en het projectteam kunstenaars te zoeken die bij kunnen dragen aan een bijzonder transformatieproces. In een open uitnodiging hebben geselecteerde kunstenaars een veelheid aan invalshoeken en interesses kenbaar gemaakt.
In een periode van vijf jaar is het Vechtpark ontworpen in een nauwe samenwerking tussen waterschap, gemeente, inwoners, kunstenaars en RH-DHV. Meer over de opzet, het ontwerpproces en de uitkomsten in het speciale Vechtpark Magazine en/of de website www.VechtparkHardenberg.nl

Vechtpark Magazine