waterlabyrint Laage Diepenveen / 2014

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

waterlabyrint Laage Diepenveen / 2014

In de nabijheid van Deventer ligt het dorp Diepenveen. Een kleine waterloop parallel aan de IJssel, de Zandwetering, is van essentieel belang voor de waterbeheersing van het gebied. Aanpassen van deze waterloop­ aan de nieuwste inzichten op het gebied van ecologie en klimatologische veranderingen scheppen de mogelijkheid om deze her in te richten met oog voor recreatief medegebruik. De kern van het nieuwe waterbeheer is water de tijd geven om te worden opgenomen door het landschap, bodem, planten, dieren. Door het water meer ruimte te geven en te vertragen krijgt het die tijd.

videoimpressie waterlabyrint Laage Diepenveen

Het ontwerp van Laage Diepenveen is gebaseerd op de onderhoudscyclus van het waterschap. Een klein labyrint dat wordt gevormd door waterloop en kades leidt de mensen door het gebied. De omweg verlengt de tijd voor water en mens. Wanneer er nog geen boompjes en struiken zijn opgeschoten in het retentiegebied kunnen de bezoekers het hele labyrint overzien. Wanneer na steeds drie tot vier jaar de lage delen zijn volgegroeid, is het pad een besloten ‘gang’, en zal de put in het hart verscholen liggen. Na groot onderhoud ligt het labyrint weer open. Peilverschillen, onderhoudscyclus, de ring van twaalf knotwilgen, vlonders, brug en bank, alles is zo ontworpen dat ook de mens de tijd krijgt om stil te staan bij het water en het landschap dat door het water wordt gevoed.

iov Henk Hengeveld, ism Waterschap DOD en Noël van Doorn

werkboek Laage Diepenveen

artikel Ruimte voor de Zandwetering door Martijn Ubels in de Stentor