Waterblad

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

Waterblad de Wendel / 2010

ism Henk Volkers

Landschap – waterschap/natuur – cultuur
Waterschappen starten een nieuwe verhaallijn in onze cultuurhistorie met de overgang van versneld afvoeren naar vasthouden (vertragen) van water. Het waterschap Vechtstromen bouwt mee aan een nieuw landschap, een landschap dat leesbaar is als een boek over onze cultuurhistorie, het landschap als kunstwerk. Het werk wil bijdragen aan denken over onze culturele verschuiving van heersen over de natuur, naar samenwerken met de natuur.

De wegen omschrijven een voor mensen ontoegankelijk theater. Het publiek rijdt boven- of onderlangs het speelveld waarin de Wendel een strakke, culturele, meander volgt tussen lage ‘terpen’ en ringvormige ‘kades’. Als het regent in het stroomgebied van de Wendel, en het water 10 cm stijgt, dan springt het water in de door de kades gevormde schalen een meter omhoog. Eens in de 25 jaar kan het hele gebied tot de rand gevuld zijn, dan zijn nog net punten en ringen zichtbaar. Twee keer per jaar ‘maait’ een kudde schapen het hele Waterblad.

iov waterschap Vechtstromen; zie ook artikel in de Blauwe Kamer over Waterblad