Werkgeheugen Saendelft

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

werkgeheugen Saendelft / 2008

De Omzoom: deelproject van Strategisch Groen Project Tussen IJ en Z. De ontwerp opdracht werd verstrekt aan Vista landscape and urban design. Door de afdeling Culturele Planologie van de Provincie is in goed overleg kunstenaar Jeroen van Westen toegevoegd aan het ontwerpteam. In het ontwerpteam: de DLG, Gemeente Zaanstad, en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Recreatie Noord-Holland. Omdat er al twee eerdere plannen gestrand zijn was de opdracht het ontwerp in een interactief proces tot stand te brengen.
Tijdens het proces werd duidelijk dat er grensoverschrijdend gekeken moest worden, letterlijk, om het ontwerp sterk te vervlechten met de Kilzone, met het toekomstige Nationaal Landschap De Stelling, en met de nog te ontwerpen VINAC-locatie Kreekrijk. Behalve dit georganiseerde overleg met het gebied is gekozen om nadrukkelijk persoonlijk in overleg te treden met belangengroepen en bijzondere bewoners om dieper op het landschap in te gaan.
Na een soepel en succesvol ontwerpproces herriep RWS de beschikbaarstelling van eerder voor een snelweg gereserveerde gronden waardoor de opdracht verdampte.

werkboek Werkgeheugen