SHEDDED 2021

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

SHEDDED

In het bos bij ons huis stond een hutje eigenlijk niet meer dan een schuurtje, wat in de VS een ‘shed’ zou worden genoemd. Het bos is een stukje niet ontgonnen land tussen weide- en akkerland, maar wel degelijk gebruikt in de honderd jaar dat het omringende land in cultuur werd gebracht.
Wij nieuwkomers besloten het schuurtje af te pellen, ‘to shed the shed’.

Tijdens het afpellen van eerst asbest, daarna plastic, glas en geteerd hout, is er tijd en ruimte genomen om oude ideeën uit te proberen en nieuwe gedachten te verkennen. Er kwamen ook bezoekers langs, met vragen en ideeën. Dikwijls hadden onze gesprekken acties of beelden tot gevolg; dergelijke resultaten werden onderdeel van het project dat SHEDDED ging heten. Het kunstenaarsboek toont 20 werken die elkaar in de afgelopen tien jaar opvolgden: een estafette van 89 bladen, ondersteund door overdrukken uit mijn werkboeken. In een korte video ziet u meer van de plek en de context.

oplage 100, 255 x 255 x 30 mm, digitaal drukwerk, hardcover, handgebonden
66,40 euro per stuk

In combinatie met een exemplaar van het het boek zijn ook de tekeningen van uit-vallend-licht te koop, zie: reserveren/bestellen.