Mogelijke landschappen

Mogelijke landschappen “Kun je deze ruimte als een landschap opvatten” is de vraag die Ronald de Ceuster* aan mij heeft gesteld. We staan in de ooit provisorisch gebouwde portiersloge van de school Panta Rhei aan de Van Hetenstraat 59 in Deventer. Het avontuur van zo’n ontdekkingsreis ben ik aangegaan.  Anne Ausloos, Frans Baake en Loek van Vliet hebben…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Geen

Nabeeld

Nabeeld / 2015 In de zaal klinken geluiden uit het plafond, een winkelbel, een hek, het slachten van een rund, dwergpapegaaien, … Dit oude pand heeft vele bewoners gehad; het was een winkel, een vogelkwekerij, een slagerij, … en nu een galerie. Op de grond liggen fossielen, afdrukken in IJsselklei gemaakt tussen oor en bron…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als LuchtGetagged

z.t. (valboek)

z.t. (valboek) / 1984 Zoeken naar andere bindwijzes die weg blijven van de codex die het lineaire denken in oorzaak gevolg vertegenwoordigt. Vallend gaat de ene vorm over in een andere, heen en terug, op en neer. Papier, inkt, aquarel. Binding: katoenen bandjes. Uniek ex. (95x130x35mm)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als EtherGetagged

Ornithologie Schaduwen-partituren

Ornithologie Schaduwen (partituren) / 1994 Partituren voor de performance Ornithologie Schaduwen. Op ieder blad de namen van alle sinds 1492 uitgestorven vogelnamen, lege notenbalken en daaronder vogelspreekwoorden in de vier grote koloniale talen. De naam van de vogel wordt hardop afgeroepen, de spreekwoorden worden stemloos gefluisterd, Michael Pestel improviseert een frase op zijn dwarsfluit of…

Itinerario

Itinerario / 1994 De titel refereert aan een boek door Jan Huygen van Linschoten uit 1594. Hij reisde heimelijk met de Portugezen om hun routes naar het Verre Oosten te ontdekken. In zijn boek beschrijft hij deze routes en welke interessante producten men waar onderweg kan vinden.Deze versie is een houten kistje met daarin twee…

Geyser

Geyser / 1989 Yellowstone, 1981, een wandeling door een rokend en spuitend landschap. Yellowstone 1997, een hernieuwde kennismaking met een kijkje in het hart van de aarde. Het water verwarmd spuit langs de versmolten aardlagen omhoog. Het boek toont de lagen, de kringen van het water in de bron. Collages/monotypes, gebonden in zwart linnen. Oplage:…

Geese Of The World

Geese of the World / 1995 Voor elk van de watervogelsoorten die in het Engels het woord Goose in hun naam dragen (53) is een veer ontworpen. De veren zijn iconen voor de soorten: de lengte van het afgebeelde veertje is gerelateerd aan de gemiddelde lengte van de soort, de vorm en kleur van de…

Flora der Nieuwe Bebossing

Flora der Nieuwe Bebossing Een gebonden boek met 35 etsen + tekst, waarmee de nieuwe bomen (hoogspanningsmasten) gedetermineerd kunnen worden. Etsen op Fabriano Rosaspina, linotype, en kleurenlino. Bindwerk Jan van Westen. Oplage 35 ex. (185x240x40mm)

Duel of duet

Duel of Duet / 1986 Een duel of duet tussen een man en een vogel. In een eerste vorm is dit werk op A6 formaat verschenen bij de Stichting PlaatsMaken, Arnhem, in de 250cents reeks. De pagina’s kunnen worden uitgevouwen en op talloze manieren vallen zo de prenten deel voor deel met elkaar te combineren.…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als EtherGetagged

De dans

De dans / 1985 Een rondedans in een oneindig boek dat als een zeester kan worden neergezet in de ruimte, zo die ruimte tot zee makend. Kartondrukken op papier in linnen gebonden ism jan van Westen. Oplage 7 ex. (340x480x25mm)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als EtherGetagged

Atlas

Atlas / 1994 Een atlas waarin de constellaties als in ORIENTATION nader in kaart zijn gebracht uitgebreid met Up en Down. Op de transparante kleurafbeeldingen AFAR en AWAY zijn twee posities van een reiziger te zien en in de twee kleurafbeeldingen met de titel SOURCE wordt getoond wat deze reiziger meeneemt uit het landschap. Kartondrukken…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als EtherGetagged

Werkgeheugen Saendelft

werkgeheugen Saendelft / 2008 De Omzoom: deelproject van Strategisch Groen Project Tussen IJ en Z. De ontwerp opdracht werd verstrekt aan Vista landscape and urban design. Door de afdeling Culturele Planologie van de Provincie is in goed overleg kunstenaar Jeroen van Westen toegevoegd aan het ontwerpteam. In het ontwerpteam: de DLG, Gemeente Zaanstad, en het…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Waterblad

Waterblad de Wendel / 2010 ism Henk Volkers Landschap – waterschap/natuur – cultuurWaterschappen starten een nieuwe verhaallijn in onze cultuurhistorie met de overgang van versneld afvoeren naar vasthouden (vertragen) van water. Het waterschap Vechtstromen bouwt mee aan een nieuw landschap, een landschap dat leesbaar is als een boek over onze cultuurhistorie, het landschap als kunstwerk.…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Was Getekend, De Runde / 1995-2014

Was getekend, De Runde / 1995-2014 het project is gestart in 1995 als een opdracht van KIEV (Kunst in de Emmer Veenkoloniën), initiatief van de Herinrichting. Randvoorwaarde was het landschapsplan van Harry Berg (DLG), en de gemeentelijke visie Verborgen Rijkdom van Piet Ziel (Emmen). Beeldend kunstenaar Jeroen van Westen antwoordde met een masterplan. Zijn standpunt…

Foxel

Foxel

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Vuur

Fort Voor Het Water

Fort voor het Water / 1996-2000 Een portret van het nu vrijwel verdwenen hoogveen, daar waar tot ongeveer 1920 de Roswinkeler schans was gelegen. Ten tijde van de aanleg van deze schans was er sprake van bedreiging door een vijand. De vijand is er niet meer, wel is er een slachtoffer na het afgraven van…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Vechtpark (intro)

Vechtpark (intro) / 2010-e.v. Het Vechtpark is ontstaan vanuit het programma Ruimte voor de (Overijsselse) Vecht. Hardenberg heeft de kans gegrepen om bewoners en natuur meer kansen te bieden te leven met de rivier. Het Vechtpark is vorm gegeven door de terugkeer naar een halfnatuurlijke rivier. Halfnatuurlijk is ook halfcultureel: de kunst werd uitgenodigd mee…

Zinnenbeeld

Zinnenbeeld / 2018 Vijf grote keien, geïnspireerd op de zwerfkeien aangevoerd uit noordelijker streken door de gletsjers in ‘recente’ ijstijden. Groter dan levensgroot, en ontworpen met de vijf zintuigen in gedachten. Ieder op een eigen plek in het park, samen het lint van de Vecht volgend. Het is als een sterrenbeeld, een uitnodigende route. Een…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Vechtpark (centrum)

Vechtpark (centrum) Geen Vechtpark zonder cultuur; de kunstenaar ontwerpt mee, samen met experts en bewoners. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een aantal kunstwerken die zowel tot de kunst als de civieltechniek behoren. Hieronder vanierdere bijdrage in het Centrumgebied een korte uitspraak van de kunstenaar, de naam van de kunstenaar en de ‘titel’ van het werk…

Vechtpark (Molengoot)

Vechtpark (Molengoot) Deelgebied Molengoot is net als de volgende deelgebieden ontworpen in samenwerking met de bewoners. In het oog springende onderdelen zijn enkele bruggen, de nieuwe sluis, wildwaterkanobaan en vistrap waarbij de ontwerpprincipes zijn gevolgd van de Staalkaarten van Atelier Veldwerk. Dat geldt ook voor de Koppeltuin die geheel is ontworpen door Carmela Bogman ism…

Gemaal

Gemaal / 2017- ism Henk Volkers In opdracht van een waterschap maakten we een ontwerp voor een gemaal ter vervanging van een oud gemaal dat de te verwachten toename van zgn hoosbuien niet goed aankan. Het ontwerp is gemaakt in nauwe samenwerking met partijen als SBB, gemeenteambtenaren, onderwijs en communicatiespecialisten, ingenieurs en de afdeling onderhoud…

Elsenerbeek (Groene Knoop)

Elsenerbeek (Groene Knoop) / 2004 Waar de Elsenerbeek onder de spoorlijn Holten Rijssen door duikt, vervolgens de N350 en ten onder lijkt te gaan in alle ruis, is er een stevige landschappelijke ‘rem’ aangelegd voor zowel reizigers als dieren. Voor de laatste is het als een oase van poelen en bomen. ism Joost van Hezewijk…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Elsenerbeek (recreatieve knoop)

Elsenerbeek (recreatieve knoop) / 2011 Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek. Waar de Elsenerbeek de in/uitgang van Rijssen naar de Rijssenervallei kruist is ruimte gemaakt voor een echte ontmoeting met de beek. Op deze plek is een portret van het landschap van de rijssenervallei gemaakt waar stuwwallen, kwelwater en puinwaaier mens en natuur…

Elsenerbeek (draaideur)

Elsenerbeek (draaideur) / 2011 Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek, daar waar de nieuwe beek een laat middeleeuwse markegrens, de Wal van Zuna, doorsnijdt. Er is gekozen voor een duidelijke confrontatie die de aandacht vestigt op het cultuurhistorisch monument en de belangrijke culturele beslissing om meer ruimte aan de natuur te geven. Op…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Elsenerbeek (kwelwatertafels)

Elsenerbeek (kwelwatertafels) / 2011 Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek. De directe aanleiding om de Elsenerbeek tot leven te wekken ligt in de aanwezigheid van bijzonder kwelwater in de Rijssenervallei. Het regenwater dat door de verschillende stuwwallen in de ondergrond is gezakt en na eeuwen weer aan de oppervlakte komt kan een zeer…

Elsenerbeek

Elsenerbeek In het ontwerp van de Elsenerbeek wordt de cultuur duidelijk actief ingeschakeld als mede vormgevende kracht aan de nieuwe beek. Het is niet voldoende om een mooie beek aan te leggen maar er moet concreet nagedacht worden over het landschap waar de beek door stroomt (zie ook Verbeelding van de Regge / 2003-2008). De…