Water Shares 2021

Water Shares Water Shares – restoration/anticipation: two Ice books on request by Basia Irland. The ice books, each a regular size field guideare launched in the Dutch Delta. Different contents though. One contains recognizable acorns and seeds from a field of wildflowers we have behind our house. I live close to the river IJssel. The…

Boswerk 2021(2007- ev)

Boswerk Sinds 2007 is een stukje bos van ‘ons’ bos, een stukje niet ontgonnen land tussen weide en akkerland. Ons bosbeheer is een combinatie van aandacht geven en terugtrekken. Bijvoorbeeld wat te doen met ‘exoten’ die vooruit lijken te wijzen naar de klimaatverandering. Een ander aandachtspunt was een schuurtje: is het hutje het bos te…

High Stakes / 2016

High Stakes / 2016 ism Bill McBride Trains don’t stop any more at Matfield Station, that is, not for loading and unloading cattle. The redundant stockyard is severely hit by a big prairie fire. Most horizontal beams are barely supported. Matfield green turned into a ghost town. Gambled and lost? Or, the old workers houses…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Lucht, VuurGetagged

Tandem /1981

Tandem / 1981 Het geheel is een fictieve wandeling over een landgoed en door de tijd. Aanleiding was de komst van de A28 die het landgoed Tandem (Varsseveld) in tweeën deelde. Een serie prenten in gecombineerde technieken die gebundeld zijn in een doos die tevens wissellijst is. Oplage 12 ex. (550x350x20mm)

Stem over het water

Stem over het water / 1991 De zon gaat bijna onder, een stem klinkt over het water van de oude stadssingel in Goes: zingt een tekst over stad en land. Aan de buitenzijde van de singel klinken geluiden zoals ooit het platteland geklonken zou kunnen hebben. In het water drijft een beweeglijk kader van vier…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Werkgeheugen Saendelft

werkgeheugen Saendelft / 2008 De Omzoom: deelproject van Strategisch Groen Project Tussen IJ en Z. De ontwerp opdracht werd verstrekt aan Vista landscape and urban design. Door de afdeling Culturele Planologie van de Provincie is in goed overleg kunstenaar Jeroen van Westen toegevoegd aan het ontwerpteam. In het ontwerpteam: de DLG, Gemeente Zaanstad, en het…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Waterblad

Waterblad de Wendel / 2010 ism Henk Volkers Landschap – waterschap/natuur – cultuurWaterschappen starten een nieuwe verhaallijn in onze cultuurhistorie met de overgang van versneld afvoeren naar vasthouden (vertragen) van water. Het waterschap Vechtstromen bouwt mee aan een nieuw landschap, een landschap dat leesbaar is als een boek over onze cultuurhistorie, het landschap als kunstwerk.…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Was Getekend, De Runde / 1995-2014

Was getekend, De Runde / 1995-2014 het project is gestart in 1995 als een opdracht van KIEV (Kunst in de Emmer Veenkoloniën), initiatief van de Herinrichting. Randvoorwaarde was het landschapsplan van Harry Berg (DLG), en de gemeentelijke visie Verborgen Rijkdom van Piet Ziel (Emmen). Beeldend kunstenaar Jeroen van Westen antwoordde met een masterplan. Zijn standpunt…

Foxel

Foxel

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Vuur

Fort Voor Het Water

Fort voor het Water / 1996-2000 Een portret van het nu vrijwel verdwenen hoogveen, daar waar tot ongeveer 1920 de Roswinkeler schans was gelegen. Ten tijde van de aanleg van deze schans was er sprake van bedreiging door een vijand. De vijand is er niet meer, wel is er een slachtoffer na het afgraven van…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Vechtpark (intro)

Vechtpark (intro) / 2010-e.v. Het Vechtpark is ontstaan vanuit het programma Ruimte voor de (Overijsselse) Vecht. Hardenberg heeft de kans gegrepen om bewoners en natuur meer kansen te bieden te leven met de rivier. Het Vechtpark is vorm gegeven door de terugkeer naar een halfnatuurlijke rivier. Halfnatuurlijk is ook halfcultureel: de kunst werd uitgenodigd mee…

Zinnenbeeld

Zinnenbeeld / 2018 Vijf grote keien, geïnspireerd op de zwerfkeien aangevoerd uit noordelijker streken door de gletsjers in ‘recente’ ijstijden. Groter dan levensgroot, en ontworpen met de vijf zintuigen in gedachten. Ieder op een eigen plek in het park, samen het lint van de Vecht volgend. Het is als een sterrenbeeld, een uitnodigende route. Een…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Vechtpark (centrum)

Vechtpark (centrum) Geen Vechtpark zonder cultuur; de kunstenaar ontwerpt mee, samen met experts en bewoners. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een aantal kunstwerken die zowel tot de kunst als de civieltechniek behoren. Hieronder vanierdere bijdrage in het Centrumgebied een korte uitspraak van de kunstenaar, de naam van de kunstenaar en de ‘titel’ van het werk…

Vechtpark (Molengoot)

Vechtpark (Molengoot) Deelgebied Molengoot is net als de volgende deelgebieden ontworpen in samenwerking met de bewoners. In het oog springende onderdelen zijn enkele bruggen, de nieuwe sluis, wildwaterkanobaan en vistrap waarbij de ontwerpprincipes zijn gevolgd van de Staalkaarten van Atelier Veldwerk. Dat geldt ook voor de Koppeltuin die geheel is ontworpen door Carmela Bogman ism…

Elsenerbeek (Groene Knoop)

Elsenerbeek (Groene Knoop) / 2004 Waar de Elsenerbeek onder de spoorlijn Holten Rijssen door duikt, vervolgens de N350 en ten onder lijkt te gaan in alle ruis, is er een stevige landschappelijke ‘rem’ aangelegd voor zowel reizigers als dieren. Voor de laatste is het als een oase van poelen en bomen. ism Joost van Hezewijk…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Elsenerbeek (recreatieve knoop)

Elsenerbeek (recreatieve knoop) / 2011 Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek. Waar de Elsenerbeek de in/uitgang van Rijssen naar de Rijssenervallei kruist is ruimte gemaakt voor een echte ontmoeting met de beek. Op deze plek is een portret van het landschap van de rijssenervallei gemaakt waar stuwwallen, kwelwater en puinwaaier mens en natuur…

Elsenerbeek (draaideur)

Elsenerbeek (draaideur) / 2011 Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek, daar waar de nieuwe beek een laat middeleeuwse markegrens, de Wal van Zuna, doorsnijdt. Er is gekozen voor een duidelijke confrontatie die de aandacht vestigt op het cultuurhistorisch monument en de belangrijke culturele beslissing om meer ruimte aan de natuur te geven. Op…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Elsenerbeek (kwelwatertafels)

Elsenerbeek (kwelwatertafels) / 2011 Nadere uitwerking van het ontwerp voor de Elsenerbeek. De directe aanleiding om de Elsenerbeek tot leven te wekken ligt in de aanwezigheid van bijzonder kwelwater in de Rijssenervallei. Het regenwater dat door de verschillende stuwwallen in de ondergrond is gezakt en na eeuwen weer aan de oppervlakte komt kan een zeer…

Elsenerbeek

Elsenerbeek In het ontwerp van de Elsenerbeek wordt de cultuur duidelijk actief ingeschakeld als mede vormgevende kracht aan de nieuwe beek. Het is niet voldoende om een mooie beek aan te leggen maar er moet concreet nagedacht worden over het landschap waar de beek door stroomt (zie ook Verbeelding van de Regge / 2003-2008). De…

Verbeelding van de Regge – Vissend Verleden

Vissend Verleden / 2014 De Regge en de Vecht zijn beide rivieren die Zwolle verbinden met het achterland. Maar, het zijn beide ook waterwegen waarover een boek is verschenen met de toepasselijke titel: ‘Varen waar geen water is’. werkboek VISSEND VERLEDEN Op vimeo staat een korte video van VISSEND VERLEDEN (48″)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Verbeelding van de Regge – Wisselmaat

Wisselmaat / 2007 Het productielandschap verandert in een consumptielandschap, zeker daar waar landbouw/veeteelt economisch onrendabel is. Het kleinschalige landschap langs de Regge tussen Almelo en de Hellendoorn is landbouwtechnisch onrendabel en cultuurhistorisch onbetaalbaar. Om dit landschap geschikt te maken voor de consument en daarmee betaalbaar om het te bewaren, is in het kader van de…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Verbeelding van de Regge – ontmoetingen

Verbeelding van de Regge (ontmoetingen) / 2009 Nu de Regge weer een meer natuurlijk regime krijgt ontstaat er in het dal ruimte om de rivier en haar instromende beken te ontmoeten. Deze gedachte is opgenomen in het ontwerpwerk aan de ‘nieuwe’ Regge. Zie voor enkele uitwerkingen Vissend Verleden, Dalpalen, Leesteken, en Wisselmaat. ism Gerdine Smit,…

Verbeelding van de Regge / 2003-2008

Verbeelding van de Regge / 2003-2008 Bij de briefing van de opdracht voor een nieuwe waterloop ontstond bij de ‘concurrenten’ Joost van Hezewijk, Peter de Ruyter en Jeroen van Westen het inzicht dat deze opgave zo veel facetten had dat samenwerking meer kansen zou bieden om aan die breedte ook diepgang te geven. Vrijwel iedere…

waterlabyrint Laage Diepenveen / 2014

waterlabyrint Laage Diepenveen / 2014 In de nabijheid van Deventer ligt het dorp Diepenveen. Een kleine waterloop parallel aan de IJssel, de Zandwetering, is van essentieel belang voor de waterbeheersing van het gebied. Aanpassen van deze waterloop­ aan de nieuwste inzichten op het gebied van ecologie en klimatologische veranderingen scheppen de mogelijkheid om deze her…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Dijkstoel Zurich / 2014 – 2020

Dijkstoel Zurich / 2014 – 2020 Het woord Dijkstoel duidt een te onderhouden deel van de dijk aan, en ook een eenvoudig gebouw waarin gereedschappen en materialen voor dijkonderhoud worden opgeborgen. In Nederland wordt een hevige discussie gevoerd over hoe de kustverdediging flexibel aan te passen op de klimaatverandering. De ontdekking van een in de…

Nexus / 2019

Nexus / 2019 “Men moet door het middelpunt van het labyrint heen om de uitgang te vinden. Men moet de paradox, het dubbelzinnige en zelfs onmogelijke onder ogen zien, het risico van ondergang durven nemen.” (De Tuinen van Bomarzo, Hella Haasse 1969, p13) bijdrage aan Follies op een Bunder Kunst, Goes cahier Nexus artikel Een…

Zwaartepunt

Zwaartepunt / 2017 Een kleine veldgids voor artefacten rondom het viruele zwaartepunt van de woonadressen van Frans Baake, Rudi Bastiaans en Jeroen van Westen. De digitale estafette-tentoonstelling ArtOverijssel.nl werd gestart in 2011 en afgesloten in 2017. In 2014 ging een virtueel stokje van Jeroen van Westen over naar Frans Baake. En in 2016 van Frans…