Horizont-Grensmeander / 2018

Horizont-Grensmeander / 2018 Het winterbed van de Vecht is verbreed om meer ruimte voor water te maken. Niet alleen om redenen van waterveiligheid, maar ook om nieuwe kansen voor natuur te scheppen. Het is een samenwerking tussen Duitsland en Nederland. Precies daar waar de dijk de landsgrens kruist is in het ontwerp de dijk iets…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

OnPeilbaar

OnPeilbaar / 2016 OnPeilbaar is een ongevraagd schetsvoorstel dat ‘boven kwam drijven’ tijdens een research-by-design-studie naar adaptieve dijken voor Delta Ontwerp Platform-BNA-Waterschap Rivierenland.Met een team van negen mensen leverden wij onze gedachten over deze ontwikkeling op onder de titel Argusogen. Zie ook www.adaptievedijk.nl Met dank aan het team: Jeroen van Westen (Landschap & Kunst), Peter…

Default – Sit and Wander/ 2015

Default – Sit and Wander/ 2015 “Default taps into the potential of contemporary culture to seek out and experiment with immersive modes of cultural travel and nomadic arts practices. Participants work on site while travelling through Europe along a straight line from North to South: a fold in a map” (Kümmerly & Frey, Europ Rail…

Aan het licht-Zwolle

Aan het licht-Zwolle / 2014 Jacqueline Verhees en Jeroen van Westen Open schetsopdracht Gemeente Zwolle: verbindt station en stadscentrum met elkaar. Provinciehoofdstad Zwolle is een levendige stad in een prachtig landschap; een ‘gesamtkunstwerk’, dat open staat voor de 21 eeuw. Er is hier niet alleen de route die om versterking vraagt; er is een heel…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Herkenning-Erf 201

Herkenning-Erf 201 / 2013 ism Henk Volkers In opdracht van de Gemeente Kampen met ondersteuning van de Provincie Overijssel. Besloten prijsvraag onder de titel Kampen De Kloof. In HerKenning Erf 201 wordt gewezen op de landschappelijk winst (herkenbaarheid) van Kampen Zuid bij de komst van de Bypass. Zie de Kloof als een nieuw Kamper Stadserf.…

NFI-Zaden-en-Sporen

NFI-Zaden-en-Sporen / 2004-2011 Transformatie van Orientarium Nieuw HoornwijkIn opdracht van NFI – RGD Het Orientarium Nieuw Hoornwijk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het verleden van de plek, met de toekomstige bewoners, en in het volle besef van de toekomst van de plek. Het buitenterrein is opgevat als een landschap, de werknemers van…

Holt-en-berg

Holt-en-berg / 2010-2013 Team GTnpSH: Jeroen van Westen, Theo Reitsema, Ed Joosting Bunk en Sandra Schuit. Een in twee fases uitgewerkt plan voor een groen transferium waarbij Holten en Holterberg met elkaar verbonden worden, en het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug al vanaf de A1 onder de aandacht wordt gebracht. Fase 1 is ontwikkeld binnen het…

Binnen-Buiten-Gld

Binnen-Buiten / 2011 ism Theo Reitsema Opdrachtgever: “Bij de karaktervolle plek gaat het om het creatief inrichten van een plek in Gelderland. De plek krijgt betekenis, vertelt haar verhaal en toont haar identiteit.”Een plek ervaren is niet mogelijk zonder de wijsgerige vragen naar ons bestaan: wie, waar, waarom? Waar de architectuur dit doet door ruimte…

Momentum-N322

Momentum-N322 / 2008 De kruising van de Hollandse waterlinie, afslag loevestein en de N322 staat al jaren als gevaarlijk punt bekend. Eindelijk kan er een aanpassing gemaakt worden, omdat in het kader van Ruimte voor de Rivier de waterstaatkundige oorzaak van het gevaarlijke punt in de weg opgeheven kan worden. De cultuurhistorisch zeer gevoelige locatie…

Breuklijn

Breuklijn / 2008 Bij het 150 jarig bestaan van het Overijssels kanaal, dat is gesloten voor scheepvaart, organiseerde CultRaalte een tentoonstelling van installaties in en om het kanaal waaraan een tiental kunstenaars deelnamen. Een kanaal als dit doorsnijdt het landschap. Op drie locaties, daar waar weteringen het kanaal kruisen zijn oevers aangeduid in het kanaal.

Terra Incognita-Groene Wig

Terra Incognita-Groene Wig / 2005-2007 In Terra Incognita stond niet het eindbeeld, maar de uitnodiging centraal. De randen stonden vast, en binnen deze begrenzing kon het onbekende groeien in dialoog met de begrenzing. Het verlangen naar wat komen ging werd gevoed door het afscheid. Afscheid van een boerenlandschap, afscheid van de Tannhauser flats, afscheid van…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

NFI-NieuwHoornwijk / 2002-2005

NFI-NieuwHoornwijk / 2002-2005 Transformatie van Orientarium Nieuw HoornwijkIn opdracht van NFI – RGD Het Orientarium Nieuw Hoornwijk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het verleden van de plek, met de toekomstige bewoners, en in het volle besef van de toekomst van de plek. In volle samenwerking met PARKLAAN landschapsarchitecten, en heem voor ecologisch…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Waterslagen-N201 / 2006

Waterslagen-N201 / 2006 Henk Volkers – Jeroen van Westen Waterhoek – Waterwacht – Waterland – Slagwater – Overland – Overhoek – Overwater – Waterwijk – Waterslag -Weghoek de opdracht(en): realiseer de natuurdoelstelling voor overhoek Bovenkerkerpolder; realiseer noodzakelijke waterberging. Bewaak en verbeter waterkwaliteit; hou rekening met recreatief medegebruik vanuit project Amstelgroen. Dit is het soort opdracht…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Drempelwaarde

Drempelwaarde / 2012 ontwerp voor Landschap Overijssel, Sallandse Heuvelrug, bij het monument voor 1813 ter markering van herstel oude laan. Twee ‘zandbanken’ van stampbeton die de aardlagen tonen op de knik van helling en top. Uiteindelijk is het goedgekeurde ontwerp tot ieders teleurstelling niet uitgevoerd. iov Landschap Overijssel, ism Peter Hermens

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Lucht, VuurGetagged

Bovenloop / 2003-2011

Bovenloop 2003-2011 In een klein dorp, Heesch, werd in 2003 een nieuwe wijk (De Hoef-2) gepland. Duurzaamheid werd als doel gesteld, door het oorspronkelijke landschap als uitgangspunt te nemen en toe te werken naar een gemeenschapszin. De opdracht werd opgevat als een rol: de kunstenaar als een hoorbaar geweten, voorwaarden scheppend om de continuïteit van…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

TUINenLANDSCHAP / 1998-2000

TUINenLANDSCHAP / 1998-2000 i.s.m. Maarten van Wesemaelopdracht: Gemeente Pijnacker Naast het openbare groen is er het privé-groen. Aansluitend op het plan Zonering voor de grote uitbreidingswijk is het idee geformuleerd tuinrecepten aan te bieden aan de nieuwe bewoners. Deze ‘recepten’ zijn gebaseerd zijn op de landschapstypen KWELDER, POLDER, STAD, PARK.. Het plan is uitgewerkt in…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Breathing-In-Time-Out / 1999-2005

Breathing-In-Time-Out / 1999-2005 Green Energy Landmark, Lamby Way Landfill: Cardiff Wales, UK In opdracht van Hyder en Cardiff City County een werk dat de aandacht vestigt op alternatieve energie en afvalverwerking. Beperkte ruimte wordt geboden om in te grijpen op het ontwerp van de eindfase van het stort. Belangrijk is dat het werk over de…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Restruimte-Muizengaatje / 1997-2001

Muizengaatje / 1979-2001 i.s.m. Q.S. Serafijn, Hans Snoek, Maarten van WesemaelOpdrachtgever: CBK-Rotterdam/Deelgemeente Noord Een opdracht van het CBK Rotterdam en Deelgemeente Noord om bij te dragen aan verbetering stadsinrichting rondom kruising A20 en Bergweg: de poort van Noord. Daar waar grootschalige infrastructuur over de jaren heen gebundeld is ontstaan restruimten tussen de aders. Waneer de…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Vuur, WaterGetagged

Huiskamertafels / 1998

Huiskamertafels / 1998 Vier huiskamers + tafels op stahoogte zonder stoelen staan verspreid door het gebied. Onder de Hemel de Polder was een beeldend kunstproject in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Belangrijk uitgangspunt was de stadsbewoners en bezoekers van de polders meer bewust te maken van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. In een convenant met de…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

PALIMPSEST / 2000

Palimpsest / 2003 Op dit hoekpunt toen in het landschap ligt nu, 2020, een snelweg. Onder de kei ligt een gewelfde zandbedding, duintjes. In een duinpan is een duizenden jaren oud jachtkamp gevonden. De polder is geen tabula rasa, maar een palimpsest. Dit werk is ontstaan tijdens een studie in opdracht van de toenmalige stichting…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als VuurGetagged

Nomadische bouwwerken / 1981-1988

Nomadische bouwwerken / 1981-1988 i.s.m. Thijs Veraart Met het werk in de verlaten fabriekshal van Dikkers te Hengelo kwam een eind aan een periode van zeven jaar Nomadische Bouwwerken. Dit zijn bouwsels die ontstonden tijdens gezamenlijke reizen, de meeste door Nederland, met materiaal dat ter plekke werd aangetroffen. Er werd (in anonimiteit) een beeld gebouwd…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Lucht, VuurGetagged

TUSSENTONEN – Elegie voor twee polders / 2011

TUSSENTONEN – Elegie voor twee polders / 2011 Buijtenland van Rhoon, ism Karina Hendriks, Theo Reitsema en Remko Andeweg en een twintigtal excursisten. Het Buijtenland van Rhoon is de naam van een project in het kader van de PKB (Planologische Kern Beslissing) voor de tweede Maasvlakte. Het ging om de transformatie van een viertal polders…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Vuur, WaterGetagged

Zwerferf ‘t Sprakel / 2009-2014

Zwerferf ‘t Sprakel / 2009-2014 Erve Sprakel, Ha buurman!Op deze nieuwe plek ligt een oud erf. Oude erven in Twente zwerven. De oude boerderij vervalt of voldoet niet meer en wordt op korte afstand herbouwd. Het oude erf Sparkel dat nu is opgegraven lag deels onder een nieuwere herbouw. Met de archeologische resten is een…

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Vuur, WaterGetagged