CV

JEROEN VAN WESTENkunst en landschapCV@

CV

Jeroen van Westen  (Beverwijk, 02081955)

opleiding: Academie St Joost 1973-`78

Overmeenweg 12
Heeten 8111PE  NL
06-21587046
jeroen@jeroenvanwesten.nl / www.jeroenvanwesten.nl

 

Jeroen van Westen is zelfstandig beeldend kunstenaar op het grensvlak van land-art en landschapsarchitectuur. Waar landschapsarchitecten functionaliteit en esthetiek voorop hebben staan werkt de kunstenaar vanuit culturele betekenissen door die te (h)erkennen of door die te benoemen. Belangrijk thema in zijn werk is de dynamische relatie tussen natuur en cultuur die het landschap vormt. Ieder landschap laat zich lezen als een boek over die dynamische relatie. Een panoramische blik brengt al gauw verbanden tussen geologische processen en recente culturele ontwikkelingen. Het landschap is een palimpsest, een bron van inspiratie bij het nadenken over nieuwe vragen, nieuwe wensen. 

Deze grondhouding heeft in heel praktische zin geleid tot deelname als kunstenaar aan functionele landschapsprojecten, met name op het gebied van (grootschalige) infrastructuur, nieuwe natuur, en nieuw waterbeheer. Paul de Kort, zelf landschapskunstenaar, zei als curator voor de tentoonstelling Showcase II  in ACEC, Apeldoorn: ’De materialen en de verhalen die het landschap biedt zijn voor deze kunstenaars ‘grondstof’ voor hun kunst. Het landschap is een onlosmakelijk onderdeel van de kunstwerken, de kunstwerken zijn onbestaanbaar zonder het landschap.’ Jeroen voegde daaraan toe: “Uiteindelijk is altijd het landschap mijn opdrachtgever”.

Naast het werk in opdracht heeft Van Westen steeds ook eigen onderzoek opgezet en uitgevoerd, vaak ism met anderen. Sinds 2020 ligt de nadruk op deze manier van beeldend onderzoekend (samen)werken. De blik zal verschuiven van functionele landschapsprojecten naar meer onderliggende vragen naar het netwerk van relaties met onze omgeving, persoonlijk en cultureel. Voor Jeroen is het een wederkerig netwerk, niet alleen de mens is nieuwsgierig, de omgeving kijkt terug, stelt ook vragen, eisen.

Lopende initiatieven

sinds 2020Staging Wood(s), initiatief van Elmo Vermijs: a long-term research project investigating a myriad of perspectives on the forest and its lifecycle. The project is inspired by a quote from ecologist and philosopher Thomas Berr: who stated in the early ’90s: “We have broken the great conversation. We are talking only to ourselves. We are not talking to the rivers, we are not listening to the wind and stars.” 
sinds 2020Follow your nose, in the alpine smellscape, ism Karina Hendriks en Thea van der geest voor The Archive of Alpine Olfactory memories, een initiatief van SOMALGORS 74, Tschlin, Zwitserland.
sinds 2019Not in a Lifetime: een cultureel erosieproces in vervolg op In a Life time van Anne Ausloos. Samen willen we de weg terug volgen van keramiek naar klei, van gevormde steen naar plastisch begin.
sinds 2016 mrama: Veldwerk Waddenzee, een onafhankelijk opgezet raamwerk voor een interdisciplinair/artistiek onderzoek naar natuurlijk werelderfgoed de Waddenzee, ism Jan de Graaf. www.imrama.eu
sinds 2007Boswerk: Vanuit een “cabin in the woods” verschuift de onderzoekende ‘blik’ in een associatieve keten van beeldende experimenten van de ‘cabin’ naar de ‘woods’

‘functies’

2017/21bestuurslid KIK
2014/16lid Community of Practice Landschapsbiografie in ruimtelijke ontwikkelingen
2011/17 Curator/supervisor Vechtpark Hardenberg
2011/12Lid raad van advies boek Sweet & Salt van Tracy Metz, Nai uitgevers, ISBN 9 789056 628475
2011Adviseur IJsselmeerdijken, Hoorn-Afsluitdijk
2010/12bestuur architectuurcentrum AHOI, Wageningen
2010/15 programmaraad Veldstation G.A.N.G., Arnhem
2009/10 Lid programmaraad Architectuurcentrum het Rondeel, Deventer
2002/07Lid programmaraad Architectuurcentrum Twente, Enschede
  • lezingen en bijdragen aan expert-meetings over kunst en landschap
  • diverse gastdocentschappen/workshops en externe beoordelaar studenten kunstopleidingen

recente publicaties

Follow your nose, in the alpine smellscape (2021), cahier voor onderzoek iov The Archive of Alpine Olfactory memories, an initiative by SOMALGORS 74, Tschlin, Zwitserland.

Nexus (2019), A5-cahier over het compacte labyrinth, gebouwd van strobalen, dat licht en geluid buitensluit.

In a Lifetime (2019), magazine over het een project Terril 2019 van Anne Ausloos voor CID, Grand Hornu, België.

Birdscore (2019) , A-5 boekje, ‘Meet the extinct birds from elsewhere, in Amstelpark, Amsterdam’, beeldverslag en korte teksten

Zwaartepunt (2018), A-5 cahier met visuele aandachtspunten in een ‘gewoon’ landschap. 

De Adaptieve dijk (2018), BNAonderzoek, bijdrage studie Argusogen onder naam van team Maas architecten

Point of Departure (2017), reisgids virtuele verbeeldingen van werkelijke artefacten in Chase County Kansas USA ism Anne Ausloos en Ton Haak iov Prairie Sculpture Path, Matfield Green

ZOZO magazine 1 (2015), en ZOZO magazine 2 (2016), ZoZo-magazine 3 (2018) ism Anne Ausloos voor de Bewaerschole

Inverse (2013), dubbelboek over stepwells in Gujarat, India

Zwarte Gaten (2014), cahier in de serie Verborgen Landschap, van stichting verborgen landschap, Arnhem

Vechtpark Hardenberg Magazine (2016), beeldend verslag + reviews van een bijzonder werkproces

tentoonstellingen

2020Hoe = Het Nu? A3 groepstentoonstelling ACEC/het Kunstgemaal
2019Showcase II – Kunst en Landschap, ACEC, Apeldoorn ; groepstentoonstelling, curator Paul de Kort
2019Follies, Een bunder kunst, ‘s-Heer Arendskerke; deelname met Nexus
2018Birdscore, expositie + performatief onderzoek in Amstelpark Amsterdam iov Zone2Source ism Michael Pestel
2018Omloop Kloostermop, interventie + performatieve excursie Zeeuws Museum ism Anne Ausloos
2017IJsselbiënnale ism Curdin Tones: TERP voor een TOEKOMST
2017Matfield Green Prairie Sculpture path: High Stakes, Sky Deep II, en Point of Departure
2016Grondhouding, ism Anne Ausloos, in Galerie de Witte Voet, A’dam voor Balanceren tussen Zoet en Zout, Bewaerschole, Burgh Haamstede
2015Soundscape, groepstentoonstelling in Espace Enny, Laag Keppel
2015Grenswereld, ism Anne Ausloos, serie balanceren tussen Zoet en Zout, Bewaerschole, Burgh Haamstede
2014Inverse, solo Johan Deumens Gallery, Amsterdam
2013Underground, solo in India House Aret Gallery, Poona, India
2011What if, … Architectuurcentrum Rondeel, Deventer
2009/10Desert Passage, ism Anne Ausloos, Ton Haak, Gerco de Ruijter, Harwood museum, Taos, NM, USA
2007Wachten op vogels, soundscape + film en performance door Jeroen van Westen, Michael Pestel en Julian Scaff in Natuurmuseum Rotterdam
2006Soundscape in FABRIQUE van Merlijn Twaalfhoven, Enschede Muziek Festival
2005Artist in resident show, SFAI, Santa Fe, NM, USA
2003OSMOSE, Cargo, Almere, en CBAT gallery te Cardiff
2001BIRDSCAPE, i.s.m. Michael Pestel, april-juni Paviljoens, Almere; okt-dec Miller Gallery, Pittsburgh
2000SUSPENSIE, i.s.m. Anne Ausloos, Watertoren, Vlissingen Museum Hasselt (B), De Witte Voet, Amsterdam
1997AFSTAND, een nadere uitwerking van ORBIS TERRARUM, Galerie ARTA, Eernegem, België

opdrachten

2020Schetsopdracht voor Hessenbad: Kroonspiegel
2018Zinnenbeeld, vijf kunstmatige zwerfkeien in Vechtpark Hardenberg, iov Prov. Overijssel en Gem. Hardenberg
2017/18 IN-UIT, ontwerp Baalder gemaal, iov Waterschap Velt en Vecht ism Henk Volkers
2017/18 Horizont, uitkijkpunt aan de Vecht op de Duitse grens, ism Henk Volkers
2016/20ALLEMANSGOED TERHEIJL, ism Atelier Veldwerk en KCCM, fysieke en mentale entrees voor Terheijl iov Gemeente Noordenveld
2016Sous le Radar, ism Pieter Veen onderzoek naar culturele broedplaatsen op leeglopend platteland in Europa
2016High Stakes (ism Bill Mc Bride), en Sky Deep II ism met Bill Mac Bride en Anne Ausloos voor Matfield Green Prairie Sculpture Path
2015De Adaptieve Dijk, BNAonderzoek, bijdrage studie Argusogen onder naam van team Maas architecten
2014Zwarte Gaten, ism Jan de Graaf voor stichting Verborgen Landschap, Arnhem (NL). Vrijelijk associatief onderzoek naar verborgen militaire verleden ten noorden van Arnhem 
2013Point of Departure voor EartH Matfield Green
2012/18ism Anne Ausloos deelname aan Balanceren tussen ZOet en ZOut, artistiek onderzoeksprogramma en interventies opgezet door De Bewaerschole, Burgh Haamstede.
2012Eét je Uitzicht, ism Karina Hendriks en werkgroep Kunstvereniging Diepenheim en SKOR. Voorstel voor een fenomenologisch onderzoeksprogramma naar relatie mens voedsel, bezien vanuit het landschap.
2011Vissend Verleden, stuw + vistrap in monding Entergaven, Wierden iov Waterschap Vechtstromen en DLG Oost. Uitwerking Regge-ONTMOETINGEN onderdeel van Verbeelding van de Regge
2011/12TUSSENTONEN, elegie voor de Zegen- en Portlandpolder -Buijtenland van Rhoon, iov Provincie Zuid-Holland, coördinatie KUNSTGEBOUW
2011Groentransferium Holten, haalbaarheidsonderzoek iov Gemeente Rijssen-Holten
2010Groen transferium A1-zone Holten, besloten competitie voor een ontwerp van een toeristisch contact tussen de A1 en het nationaal Park De Sallandse Heuvelrug , ism Theo Reitsema en Ed Joosting Buunk (Landlab) voor Kunstenlab Deventer en Provincie Overijssel
2010/20Vecht Park, curator in een masterplan voor een nieuw park waarbij centraal staat de transformatie van een gekanaliseerde rivier, de Overijsselse Vecht, naar een halfnatuurlijke rivier. In opdracht van de gemeente Hardenberg NL
2009/10Regge ontmoetingen, een reflecterende en beeldende bijdrage aan de transformatie van 17 km van het riviertje De Regge naar een meer natuurlijk waterregime. Over culturele keuzes over hoe natuur weer ruimte geven, en hoe de Regge van de toekomst beleefd kan worden. In opdracht van DLG and Waterschap Regge and Dinkel NL
2009Ha Buurman, hoe de archeologische overblijfselen van een boerderij de kern voor een nieuw park kunnen worden. Ism Piet Ziel en Henk Visscher, in opdracht van de gemeente Enschede NL
2008/09Waterblad Almelo/Wierden. Een retentiegebied, ingesloten door autowegen op verschillende hoogtes. Besloten competitie ism Henk Volkers ook definitief ontwerp en In opdracht van Waterschap Regge en Dinkel NL
2008Twijfelvelden in samenwerking met Julian Scaff een bijdrage aan Stallen in het een opdracht aan 15 kunstenaars/ontwerpers/architecten om na te denken over hoe zgn megastallen ingepast kunne worden in het platteland van Noord-Brabant. In opdracht van de de provincie Noord Brabant, NBKS en LTO Brabant NL
2008Laage Diepenveen, een landschapskunstwerk ingepast in het landschapsontwerp van Noël van Doorn voor re-naturering van een beek, de Zandwetering bij Diepenveen. In opdracht van Waterschap Groot Salland (Zwolle) NL
2008Bewegingen, een bijdrage aan A12NU, een initiatief om een snelwegzone te onderzoeken op de factoren die haar zelf organiserende vermogen bepalen waarbij een succesvolle, ongeplande, stadsrand is ontstaan. In opdracht van Stichting A12NU NL
2007/08N322 Momentum, Een ‘culturele’ rotonde en doorsnijding van een historische dijk (Nieuwe Hollandse Waterlinie. In opdracaht van de provincie Gelderland. Definitief ontwerp goed gekeurd, project afgelast wegens technische problemen met de ondergrond
2007Weeffouten en Hechtingen, locatie onderzoek voor A1 Kunstenproject, samenwerkingsverband geïnitieerd door Kunstenlab, Deventer.
2006A1, ism Julian Scaff: workshops en art movie iov Tauw BV, Deventer
2006De Omzoom, strategisch groenproject Saendelft/Noorderwelf, ism bureau Vista, Amsterdam, iov gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, DLG
2006Terra Incognita, nadere uitwerking deel Groene Wig Park Zuidbroek en Geluidswal A50, iov Gemeente Apeldoorn
2006Prezenz, cultureel planologisch onderzoek in Gdansk, iov Kunst en Cultuur Noord-Holland en Baltic Sea Cultural Center, Gdansk.
2005De Groene Wig, park Zuidbroek, schetsontwerp iov Gemeente Apeldoorn
2005IJdijken, ism bAH, H+N+S, bureau de Stad, Belvederestudie onder regie van dRO Amsterdam
2004Oerij, ism Gerco de Ruijter, Ton van Vliet, Peter de Ruyter, iov Provincie Noord Holland
2004Twente 2030, Proeftuin Twente, teamleider Regio Noord Oost Twente
2004Wisselmaat, recreatie transferium Regge x Eksosche Aa, ism Ivonne de Nood, iov DLG regio Oost
2003De Verbeelding van de Regge – pilot Elsenerbeek ism Joost van Hezewijk en Peter de Ruyter, iov DLG
2000/02Inhoudelijk vormgeven water-huis-houding De Hoef II, Heesch, i.o.v. Gemeente Bernheze
2000/03Buitenruimte NFI, Rijswijk i.o.v. Rijksbouwmeester
2000/01www.restruimten.nl (NIET meer actief), Rotterdam, i.o.v. StIR (VROM)-CBK R’dam en Deelgemeente Noord R’dam
2000www.waterkader.nl, Zoetermeer, i.o.v. Gemeente Zoetermeer en St. Kunstgebouw Z-H
1999/04Green Energy Landmark, Cardiff (G.B), i.o.v. Hyder Industrial/Tesco en Cardiff County Council
1999/01Riooloverstort (Muizengaatje), i.o.v. CBK Rotterdam en Deelgemeente Noord, Rotterdam
1996/01Was getekend, de Runde, Emmen. i.o.v. Herinrichtingscommissie Dienst Landelijk Gebied Assen
1996/01Fort voor het Water, Roswinkel. I.o.v. DLG Assen, Waterschap Hunze en Aa’s, Gem. Emmen