Vechtpark (intro)

Vechtpark (intro) / 2010-e.v. Het Vechtpark is ontstaan vanuit het programma Ruimte voor de (Overijsselse) Vecht. Hardenberg heeft de kans gegrepen om bewoners en natuur meer kansen te bieden te leven met de rivier. Het Vechtpark is vorm gegeven door de terugkeer naar een halfnatuurlijke rivier. Halfnatuurlijk is ook halfcultureel: de kunst werd uitgenodigd mee…

Gemaal

Gemaal / 2017- ism Henk Volkers In opdracht van een waterschap maakten we een ontwerp voor een gemaal ter vervanging van een oud gemaal dat de te verwachten toename van zgn hoosbuien niet goed aankan. Het ontwerp is gemaakt in nauwe samenwerking met partijen als SBB, gemeenteambtenaren, onderwijs en communicatiespecialisten, ingenieurs en de afdeling onderhoud…